Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Trị lần thứ II thành công tốt đẹp

Ngày 10/10/2014, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II - năm 2014 tỉnh Quảng Trị được tổ chức long trọng. Đến dự Đại hội về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc (Ủy ban Dân tộc). Đặc biệt Đại hội có mặt 240 đại biểu ưu tú , là những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, trong học tập và công tác... đại diện cho hơn 75.000 đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn tỉnh.
 Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo trước Đại hội, báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, công tác chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS được quan tâm thực hiện tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhờ sự hỗ trợ của nhiều chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh và các tổ chức trong, ngoài nước cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt và các công trình phúc lợi khác được đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu thiết yếu của người dân vùng đồng bào DTTS. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều tiến bộ. Các chính sách về cán bộ, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động cũng được quan tâm thực hiện tốt, góp phần giải quyết các vấn đề thiếu cán bộ lãnh đạo có chuyên môn cho cấp xã, tạo việc làm cho người lao động nông thôn. Bên cạnh đó, nhận thức của bà con vùng DTTS không ngừng được nâng cao, đồng bào đã tiếp thu nhiều tiến bộ trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất. Nhiều gia đình đầu tư xây dựng mô hình kinh tế gia trại, trang trại mang lại hiệu quả cao và ngày càng được nhân rộng. Nhờ vậy, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân miền núi được nâng cao đáng kể, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và giữ vững, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, các phong tục tập quán lạc hậu được loại bỏ, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào các DTTS ngày càng tăng. 
 
Đồng chí Lê Văn Quyền - Trưởng Ban Dân tộc
tỉnh trình bày báo cáo chính trị
 
 Tại Đại hội, nhiều đại biểu tham luận về kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hữu Phúc đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vươn lên đạt những kết quả quan trọng trong công tác dân tộc của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các DTTS trong tỉnh thời gian qua. 
 Đồng chí mong rằng, những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các DTTS ở các địa phương được biểu dương tại Đại hội tiếp tục nêu gương sáng, góp phần xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời đồng chí có một số lưu ý: bên cạnh những thành tích đạt được, cần phải thừa nhận công tác dân tộc trên địa bàn vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Thế mạnh, tiềm năng kinh tế, văn hóa ở vùng đồng bào DTTS chưa phát triển toàn diện, có mặt còn thiếu đồng bộ. Kinh tế ở vùng đồng bào DTTS phát triển chưa vững chắc và nhiều địa phương tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống một bộ phận đồng bào các dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ là người DTTS ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. 
 Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đồng bào các DTTS trong tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư đối với vùng đồng bào DTTS trên tất cả các lĩnh vực, trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư đối với huyện nghèo Đakrông và các xã, thôn, bản có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa VI. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổ chức đào tạo, dạy nghề, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống để sản xuất hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tập trung phát triển y tế, giáo dục, văn hóa. Củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị gắn với xây dựng xã, thị trấn, thôn, bản vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở. Phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường đấu tranh chống âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất trật tự an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm xâm phạm biên giới. Tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền và nhân dân nước bạn Lào. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hữu Phúc phát biểu tại Đại hội
 
 Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ: “Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị bình đẳng, đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển".
Đại hội cũng đã trao 8 Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  cho 2 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ I - năm 2009; 26 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 6 tập thể và 20 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp trực tiếp vào việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc vùng DTTS của tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Hữu Phúc trao bức trướng
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đại hội
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các đại biểu.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính trao bằng khen của UBND tỉnh cho các đại biểu
 

Đại diện Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho các đại biểu
 

 

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Tiến