Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Sự kiện
Hướng tới Hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị năm 2014

Thứ năm - 15/05/2014 08:15
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Mò Ó, huyện ĐaKrông thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

   Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của thôn bản trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Mò Ó, huyện ĐaKrông đã chủ động phối hợp với Ban quản lý thôn bản thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thông qua các hoạt động tại thôn, bản nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện. Đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay.
    Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã Mò Ó được Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Đakrông quan tâm chỉ đạo, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận xã, cuộc vận động đã có sự đổi mới mạnh mẽ, gắn nội dung của cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế của xã nhà, như chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy tối đa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.... thông qua cuộc vận động, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện vươn lên làm kinh tế, học hỏi hỗ trợ lẫn nhau để thoát nghèo.
 
 
    Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đã tự tìm tòi qua các sách báo những thông tin bổ ích áp dụng trong việc tuyên truyền người dân phát triển KT, đồng thời phối hợp với ban công tác mặt trận thôn thường xuyên bổ sung và đổi mới hình thức các cuộc vận động và phong trào thi đua do Mặt trận xã chủ trì sát với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã nhà và tình hình thực tiễn của từng thôn bản; Đổi mới cách thức vận động, triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tương thân tương ái giúp đở lẫn nhau trong thôn bản, trong dòng họ, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao vai trò tự quản của bà con trong tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phòng chống tệ nạn xã hội, mô hình bảo vệ môi trường “Sáng – xanh - sạch đẹp” nâng cao vai trò của người dân làm chủ thể trong xây dựng nông thôm mới. Lựa chọn những gương điển hình tiên tiến nhất đề nghị Đảng ủy, Uỷ ban Nhân dân xã kịp thời biểu dương, khen thưởng.
   Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của xã nhà, chính quyền cùng với nhân dân đã đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực duy trì đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đây là nội dung xuyên suốt mọi hoạt động của công tác Mặt trận, mà vai trò của người có uy tín đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, từng bước xây dựng xã Mò Ó đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới…
   Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gần 20 năm qua có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, xã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
 
 
    Những năm qua, cùng với các Ban ngành của xã triển khai bằng nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng thôn, bản, từng khu dân cư, những người có uy tín tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng cường đoàn kết phát huy nội lực và tinh thần tự quản của bà con để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hoá, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa...
    Được biết trong thời gian tới, “Người có uy tín sẽ tích cực hơn nữa trong việc tăng cường giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho nhân dân trên địa bàn mình; Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư, kịp thời phát hiện và biểu dương người tốt, việc tốt điển hình có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy vai trò làm chủ của mình và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, các dân tộc bình đẳng, phát huy tốt giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc trên địa bàn; Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của Quốc gia giảm nghèo bền vững. Giữ vững an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng các mô hình hoạt động văn hoá - thông tin trong vùng đồng bào dân tộc. Quan tâm xây dựng hệ thống các thiết chế văn hoá, thể thao, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động văn hoá - thông tin vùng đồng bào dân tộc. Làm tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp trong văn hoá của các dân tộc thiểu số, nhất là duy trì, phát triển các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều” – ông Hồ Xuân Hồng, người có uy tín thôn Ba Rầu chia sẽ.
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bài và ảnh: Hoàng Văn Tiến
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn