Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Sự kiện
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa và Đakrông - 5 năm một chặng đường (2009-2014)

Thứ ba - 29/07/2014 09:18
Cứ 5 năm một lần, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh được tổ chức 1 lần theo Quyết định số 757/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

  Tháng 7 năm 2014, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số hai huyện Hướng Hóa và ĐaKrông được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc, là dịp tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những người con của dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng đặc biệt là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích cao trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2009 – 2014.  Đại hội đã cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển dân tộc Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
  Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện ĐaKrông được tổ chức với 151 Đại biểu chính thức. Đó là những bông hoa tươi thắm đã đóng góp nhiều thành tích cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện ĐaKrông lần thứ Nhất năm 2009 đến Đại hội Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ II năm 2014 đã đánh dấu một chặng đường 05 năm thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn, là sự phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ và nhân dân huyện ĐaKrông. Đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô đã đóng góp những thành quả đáng mừng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện ĐaKrông, cải thiện một phần không nhỏ đời sống nhân dân trên địa bàn, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc như báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc,  bà con các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn luôn sát cánh, đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn; thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường, truyền thống anh hùng bất khuất, ý thức về vai trò, nhiệm vụ, sứ mệnh của mỗi đồng bào các DTTS trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, nhiều phong trào, cuộc vận động được phát động rộng khắp, đời sống mọi mặt của nhân dân và diện mạo vùng rừng núi của huyện có nhiều đổi mới. Đặc biệt, sau 5 năm (2009 – 2014) các chính sách dân tộc trên địa bàn được triển khai thực hiện mang lại kết quả cao như: Nghị quyết 30a/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo”, Đakrông đã thu được những thành tựu hết sức quan trọng trên các lĩnh vực. Tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, bình quân giai đoặn 2009-2013 giăm 5.69%/ năm; tổng thu ngân sách năm 2013 đạt 198,16% ; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,5 triệu đồng/người năm 2007 lên 7,37 triệu đồng/ người năm 2013. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, người dân đã có ý thức vươn lên tự thoát nghèo. Việc trồng lúa nước, cây công nghiệp ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động giao khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng đã thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS. Độ che phủ rừng tính đến cuối năm 2013 đạt 63,6%, nạn phá rừng làm rẫy đã được hạn chế ở mức thấp.
  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thiểu số huyện Đakrông đã nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Kinh tế không ngừng phát triển, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh luôn được coi trọng và thường xuyên tăng cường. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đại hội đã biểu dương 11 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác đại đoàn kết dân tộc và xây dựng, phát triển huyện Đakrông; đồng thời bầu 100 đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ II- năm 2014.
  Ngày 22 tháng 7 năm 2014, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa lần thứ thứ II được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô khắp địa bàn miền núi Hướng Hóa.
  Hướng Hóa là huyện miền núi với 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm trở lại đây, thực hiện chính sách định canh, định cư của Đảng và Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa đã ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, góp sức cùng đồng bào dân tộc Kinh đưa huyện Hướng Hóa đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

 
  Các chương trình kinh tế- xã hội trọng điểm theo Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của UBND huyện đề ra đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều tấm gương là đồng bào dân tộc thiểu số đi đầu trong phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. Công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, phát triển đảng viên, đào tạo cán bộ là người đồng bào dân tộc, bố trí công tác cho con em người đồng bào dân tộc được đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm, huyện đã xây dựng được 753 nhà ở thuộc chương trình 167 với tổng kinh phí 15,06 tỷ đồng; có 1.896 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn kinh doanh sản xuất, với tổng kinh phí là 8.313 triệu đồng, qua đó giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm hộ gia đình khó khăn.
 

Đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó chủ tịch tỉnh phát biểu tại Đại hội

  Phát huy những thành quả đạt được, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc để đưa ra những chính sách sát với tình hình thực tế; tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.
Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc của huyện Hướng Hóa; bầu 120 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ II- năm 2014 sắp tới.

 
  Với truyền thống cách mạng của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có quyền tin rằng Hướng Hóa Và ĐaKrông sẽ có những bước phát triển đột phá, tiếp tục phát huy những thành tích to lớn trong các giai đoạn lịch sử, phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái lập thành tích thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thách thức xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó sẽ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào Vân Kiều, Pa Cô của huyện nói riêng và cho tỉnh nhà nói chung.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn