Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Sự kiện
Chuyện “Những người đàn ông” tham gia tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Thứ ba - 27/05/2014 14:17
Họ là những người đàn ông, lại là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đáng nói hơn nữa tuy là tuổi đã cao nhưng họ lại là những người đi tiên phong trong công tác vận động đồng bào nơi mình sinh sống thực hiện một cách có hiệu quả nhất chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước.

Gặp già làng Vỗ Theng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Xà Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa tại nhà riêng của ông trong một ngày tháng 5, nghe già kể chuyện già vận động nhân dân thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình mà chúng tôi vô cùng cảm phục. Người Cựu Chiến binh 80 tuổi ấy vẫn giữ nguyên cốt cách của người lính Cụ Hồ, là một già làng mẫu mực cho đồng bào Vân Kiều nơi đây noi theo.
 
(Già làng Vỗ Theng cùng tác giả bài viết)
 
Hướng Linh là một xã vùng núi đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, nằm cách trung tâm huyện khoảng 20 Km về phía Bắc. Năm 2006, xã có 04 thôn di chuyển vào khu Tái định cư theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ xây dựng công trình Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị. Trong những năm qua, người dân đã yên tâm sinh sống và tích cực sản xuất tại nơi ở mới. Tuy nhiên, đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hệ thống các công trình xã hội chưa đồng bộ. Toàn xã có 437 hộ và 2.220 khẩu, gồm các dân tộc: Vân Kiều, Kinh, Thái, trong đó dân tộc Vân Kiều là chủ yếu.       
Trong những năm qua an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng thời với sự phát triển của Kinh tế - Xã hội của địa phương cùng với sự chỉ đạo các cấp, các ngành còn có sự đóng góp rất lớn của người uy tín trong xã đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình và bài trừ các tệ nạn xã hội khác. Bên cạnh đó Chính quyền địa phương đã thực hiện tốt việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Toàn xã có 7 người uy tín được phân bổ trên 7 địa bàn thôn bản. Đại đa số người có uy tín là những cán bộ đã nghỉ hưu và một số quần chúng tốt được nhân dân thôn bản tín nhiệm bầu lên nên người uy tín luôn là người đi dầu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Người có uy tín đã thực sự phát huy vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, gương mẫu, tận tụy, là tấm gương sáng cho bà con noi theo.
Trên lĩnh vực Dân số, người có uy tín luôn đi đầu trong thực hiện các chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc sinh con có kế hoạch và nuôi, dạy, giáo dục tốt cho con cháu thông qua lòng ghép các buổi họp thôn, các lớp tập huấn và dần dần trở thành một phong trào chung trong toàn xã nên đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi hành vi của quần chúng nhân dân về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhờ vậy trong những năm trở lại đây đa số các cặp vợ chồng trẻ mới lập gia đình đã chấp nhận quy mô gia đình có từ một đến hai con; số phụ nữ trong thời gian mang thai đã đến khám tại trạm y tế xã ngày một nhiều. Nhờ đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3, số con trung bình của một phụ nữ giảm đáng kể, làng không có gia đình sinh con thứ 3 tại thôn Cóoc đã được thành lập, được nhân dân hưởng ứng và được các thôn bản khác làm theo không sinh con thứ 3 trở lên góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Rời xã Hướng Linh, chúng tôi đến với xã Linh Thượng (thuộc huyện Gio Linh). Đây là một xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp. Nhưng với nỗ lực của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nơi đây đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Thầy Hồ Sỹ Đa, một người thầy giáo mẫu mực nay đã về hưu được nhân dân tín nhiệm bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đồng Dôn tâm sự “Đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều nói riêng có quan niệm bao đời nay đã ăn sâu, bám rễ trong tiềm thức của họ đó là “đông con hơn đông của” nên việc sinh con đẻ cái luôn tuân theo quy luật phát triển của tự nhiên chứ không có kế hoạch. Những năm của thời gian trước đây, nhiều gia đình sinh đông con lại đẻ dày, khoảng cách giữa các con chỉ 1-2 năm dẫn đến hậu quả con cái nheo nhóc, đời sống khó khăn. Bên cạnh đó, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn cho nên không đủ điều kiện để chữa bệnh, thuốc thang dẫn đến vấn đề cúng bái, mê tín dị đoan, mặc dù nghèo nhưng vẫn mổ heo, giết bò để cúng cho nên nghèo lại càng nghèo hơn”


(Đại biểu Hồ Sỹ Đa tại buổi gặp mặt với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc - Hà Nội năm 2013)
 
 
Trước tình hình thực tế như đã nêu trên, những người có uy tín đều nhận thức được rằng: muốn xóa được đói, giảm được nghèo thì không có đường nào khác người có uy tín phải cùng với các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương sinh đẻ có kế hoạch của Đảng và Nhà nước, thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo mô hình gia đình ít con. Mặc dù vậy, nhưng để xóa bỏ được quan niệm cũ không phải dễ dàng vì các cụ ông, cụ bà người Vân Kiều còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, không muốn sinh con một bề. Vì vậy, muốn thực hiện hiệu quả cuộc vận động không thể một sớm, một chiều mà người có uy tín phải kiên trì vận động theo hình thức “mưa dầm thấm lâu”. Họ không quản ngại tuổi cao, sức yêu, đường sá xa xôi đã cùng với ban, ngành ở thôn đến gõ cửa từng gia đình, các cụ ông, cụ bà có con cháu đang độ tuổi sinh đẻ để vận động thuyết phục các cụ nhận thức rõ vận động con cháu thực hiện kế hoạch hóa gia đình là bổn phận và trách nhiệm của công dân, là con đường không những xóa được đói, giảm được nghèo mà còn giàu lên, có cuộc sống ấm no, có của ăn của để, con cái học hành tiến bộ, đến nơi, đến chốn. Bằng những thực tế đó, những người có uy tín đã cảm hóa được các gia đình, ông bà cha mẹ không còn bắt con cháu sinh nhiều con nữa, tình trạng trọng nam khinh nữ dần dần được loại bõ, dù sinh con một bề cũng không bắt con cháu mình sinh thêm. Mặt khác, kết hợp với y tế thôn bản, các đoàn thể thôn đặc biệt là chi hội phụ nữ đã tổ chức tập huấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiến hành ký kết mô hình gia đình ít con, không sinh con thứ 3, đây là môi trường tốt để người có uy tín cùng với cán bộ thôn thực hiện chủ trương vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả. Từ việc làm tốt cuộc vận động, con cái trong các gia đình được chăm sóc tốt hơn, tình trạng bệnh tật ít đi, các tệ nạn xã hội cũng như mê tín dị đoan dần dần được đẩy lùi.
Từ việc thực hiện không sinh con thứ 3 của xã nhà, sự kiên trì vận động, thuyết phục của đội ngũ người có uy tín ở thôn bản, phong trào kế hoạch hóa gia đình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, cảm hóa được mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trước đây, số gia đình 3-4 con trở lên trong toàn xã khoảng 40 – 50% nhưng hiện nay nhờ thực hiện tốt cuộc vận động không sinh con thức 3 và áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn cho nên tình trạng sinh con ngoài ý muốn trong toàn xã rất hạn chế. Đến nay toàn xã có 04/07 thôn ra mắt câu lạc bộ không sinh con thứ 3, đưa tỷ suất sinh toàn xã từ 2,5% nay xuống còn 1,5%/năm. Những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan được loại bỏ. Đau ốm được đi bệnh viện, trạm y tế, không còn tình trạng cúng bái, mê tín, ma chay, cưới hỏi được thực hiện theo nếp sống mới, đơn giản, tiết kiệm.
Những kết quả mà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình tuy còn khá khiêm tốn nhưng đấy là sự khởi đầu tốt đẹp ở một địa phương khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Bài và ảnh: Hoàng Văn Tiến
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: là những

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn