Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Sự kiện
Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2020

Thứ sáu - 06/12/2013 14:22
Ngày 04 tháng 12 năm 2013, Ban Dân tộc và Hội Nông Dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2013 – 2020. Chủ trì buổi lễ có đồng chí Lê Khước – Trưởng Ban Dân tộc và đồng chí Lê Phúc Thiện – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
 Với mục đích, yêu cầu: nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.
 Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân các dân tộc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


(Toàn cảnh buổi Lễ)
 Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2013 – 2020 bao gồm các nội dung cơ bản:

 1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc
 Tham mưu xây dựng, đề xuất những chương trình, chính sách hỗ trợ nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống.
 Phối hợp tổ chức tốt việc tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến những kinh nghiệm sản xuất giỏi cho nông dân vùng đồng bào dân tộc. 
 Tổ chức Hội thảo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc tại nông thôn vùng dân tộc và miền núi.

 2. Công tác tuyên truyền
 Tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng dân tộc, miền núi.
 Tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
 Tổ chức sử dụng, khai thác có hiệu quả các loại báo, tạp chí về nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015.
 Phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

(Đồng chí Lê Phúc Thiện – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân phát biểu tại buổi lễ)

 3. Trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng dân tộc và miền núi
 Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tổng hợp nắm bắt tình hình nông dân và nông thôn vùng dân tộc thiểu số, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc miền núi.
 Thông báo định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm các báo cáo chuyên đề và các tài liệu có liên quan về tình hình dân tộc và công tác dân tộc.

 4. Xây dựng một số mô hình điểm về xóa đói, giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số
 Hỗ trợ nông dân các dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương; phối hợp với các ngành tổ chức cung ứng vốn, giống, vật tư giúp nông dân phát triển sản xuất; khôi phục và mở rộng ngành nghề mới, tạo việc làm tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.
 Hàng năm, lồng ghép các chương trình, dự án được triển khai trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số để xây dựng thành dự án mô hình điểm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của từng vùng, xoá đói giảm nghèo, mở rộng phát triển ngành nghề nhất là các ngành nghề truyền thống nhằm giải quyết lao động tại chỗ, từ đó nhân rộng ra các địa bàn khác.
 Phối hợp đề ra các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân các dân tộc thiểu số tại các vùng đã xây dựng mô hình điểm.

 5. Phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
 Hàng năm, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số như: Chương trình 135; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg.
 Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách vùng dân tộc thiểu số. Nắm bắt những thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của nông dân các dân tộc làm cơ sở tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và điều chỉnh chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế.

 Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện chương trình phối hợp hàng năm ở các cấp, các địa phương để rút kinh nghiệm, phát hiện và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc và kiến nghị, bổ sung, sửa đổi một số chính sách chưa phù hợp với thực tế của địa phương.


(Đồng chí Lê Khước  – Trưởng Ban Dân tộc  phát biểu tại buổi lễ)
 
 Về tổ chức thực hiện: Quán triệt nội dung, nhiệm vụ chương trình phối hợp trong toàn bộ hệ thống cơ quan từ cấp tỉnh đến cơ sở. Căn cứ vào Chương trình giữa Ban Dân tộc với Hội Nông dân tỉnh, Phòng Dân tộc và Hội nông dân các huyện có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp cụ thể giữa hai bên sát với tình hình thực tế của địa phương.

(Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp)
  Hàng năm, Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh cùng xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình phối hợp và chỉ đạo phòng Dân tộc, Hội Nông dân các huyện triển khai thực hiện.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Tiến

Nguồn tin: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn