Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Hoạt động
Tổ chức điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ ngày 01/10/2019

Thứ hai - 30/09/2019 14:32
Điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tạo nguồn dữ liệu, số liệu cập nhật phục vụ cho việc tham mưu, hoạch định chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số được tổ chức 5 năm 1 lần. Đây là lần thứ 2 tổ chức thực hiện điều tra.
Mục đích của cuộc điều tra là thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện sống, an sinh xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số; Làm căn cứ để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025.
Đối tượng điều tra bao gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra; các trường hợp chết của các thành viên trong hộ dân tộc thiểu số; điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế của các xã, phường, thị trấn thuộc Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020; và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số.
Nội dung điều tra tại hộ bao gồm các thông tin chung về dân số; thông tin về lịch sử sinh của nữ thanh niên từ 10 – 14 tuổi và phụ nữ từ 15 – 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ ngày 1/10/2018 đến 1/10/2019); thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; thông tin về số lượng từng loại gia súc chủ yếu của hộ; thông tin về tình hình văn hóa – xã hội và tiếp cận dịch vụ công cộng của hộ.
Nội dung điều tra tại Ủy ban Nhân dân cấp xã bao gồm thông tin chung về đặc điểm của xã, về sử dụng điện, đường giao thông, trường học và trình độ giáo viên, bưu điện, nhà văn hóa, thông tin liên lạc, y tế và vệ sinh môi trường, chợ và cụm/khu công nghiệp, điều kiện làm việc và trình độ của cán bộ, công chức cấp xã, tôn giáo, tín ngưỡng và an ninh.
Cuộc điều tra lần này có nhiều thuận lợi, đó là kế thừa và phát huy phương pháp điều tra của lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2015, kế thừa cuộc điều tra dân số và nhà ở vừa thực hiện 01 tháng 04 năm 2019, và đặc biệt là các điều tra viên sử dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều tra để rút ngắn thời gian, đảm bảo tính chính xác trong công tác tổng hợp, kiểm tra, giám sát…
Cuộc điều tra năm 2019 này có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng báo cáo phục vụ Đại hội Đảng, tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, xây dựng đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là cơ hội để các địa phương nắm lại thực trạng kinh tế – xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, nắm lại các vấn đề cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để có những quyết sách phù hợp…đảm bảo được cuộc sống cho mọi người dân.
Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin điều tra tại các địa bàn bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Theo sự thống nhất của Ủy ban dân tộc và Tổng cục thống kê, kết quả điều tra lần này sẽ được bàn giao đến cấp tỉnh, cấp huyện để tra cứu, sử dụng, phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, hoạch định các chương trình, chính sách trong giai đoạn mới.
Theo kế hoạch, xã Thuận, huyện Hướng Hóa là xã được chọn để làm lễ ra quân cho cuộc điều tra được diễn ra vào ngày 01/10/2019. Ngành Thống kê và ngành Dân tộc và các đơn vị liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện cuộc điều tra đạt kết quả tốt./. 
 
Xem thông tin chi tiết tại đây.
                                                                                

Tác giả bài viết: Lê Thị Thái Xiêm

Nguồn tin: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn