Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Hoạt động
Tập huấn người có uy tín trong đồng bào tTTS năm 2014

Thứ sáu - 21/11/2014 14:11
Từ ngày 04 đến ngày 27 tháng 11 năm 2014, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 04 lớp tập huấn cho 250 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014.
 Tại các lớp tập huấn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được nghe các báo cáo viên của: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Ban Dân tộc báo cáo một số thông tin qua các chuyên đề như: Quan điểm, Chính sách của Đảng và Nhà nước ta về dân tộc và công tác dân tộc; Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong nước và tỉnh Quảng Trị năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014; Vai trò của người có uy tín trong đấu tranh phòng chống các hoạt động trái pháp luật; Vai trò, vị trí của người có uy tín đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương; Một số vấn đề cơ bản về Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam năm 2013; Luật Hòa giải cơ sở; Luật Khiếu nại tố cáo; Một số vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Lớp tập huấn người có uy tín trong đồng bào
 dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị năm 2014
 
 Các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào DTTS, về công tác dân tộc trong tình hình mới; nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhànước về thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 Đồng thời, trang bị kỹ năng, kiến thức nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.
                                                              Hoàng Văn Tiến
 

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn