Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Hoạt động
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ sáu - 06/12/2013 14:57
Ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2013, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho 02 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Đại biểu Hồ Thanh Bân (người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, huyện ĐaKrông) là đại biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong việc phát huy vai trò người có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  Với vai trò nòng cốt của người có uy tín tiêu biểu ở  địa phương, bản thân ông luôn tích cực phối hợp với Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh, trật tự ở thôn bản.

  Trong suốt quá trình công tác cũng như lúc đã nghỉ hưu, ông đã vận động bà con xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan, vận động nhân dân thực hiện trồng và bảo vệ rừng. Tham gia cùng các tổ chức ở địa phương đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Mặt khác, ông vận động bà con thực hiện tích cực việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Tuy đã nghỉ hưu nhưng bản thân ông cùng với gia đình tích cực lao động sản xuất, trồng trọt chăn nuôi để cải thiện đời sống và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Từ đó làm gương để người dân thôn bản noi theo.
  Bên cạnh đó, đại biểu Hồ Thanh Bân còn là người thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn bản” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống nước sạch hợp vệ sinh. Bản thân ông đã có đóng góp rất lớn trong việc truyền dạy bản sắc văn hóa của dân tộc, các phong tục, tập quán các làn điệu dân ca cho các thế hệ của dân tộc mình.
  Phát huy tích cực vai trò của người có uy tín, bản thân ông đã tham gia tốt công tác hòa giải ở địa bàn khu dân cư, vận động hội viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt hương ước, quy ước làng, xã, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
  Là người lớn tuổi trong dòng họ, ông đã giáo dục con cháu chăm ngoan học giỏi. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn bản để lồng ghép tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nhận thức rõ âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác kịp thời cho cơ quan chức năng biết để xử lý, nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, đùm bọc thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi ốm đau, hoạn nạn.
  Trong những năm qua ông đã thực hiện tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần đầy nhiệt huyết, trách nhiệm cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.
  Với những thành tích xuất sắc của mình, đại biểu Hồ Thanh Bân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.                                   
  Đại biểu Hồ Xan  (người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Khe Trù, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh). Là đại biểu có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Bản thân đại biểu Hồ Xan được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, ông luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cuộc sống bình yên và giữ gìn sự đoàn kết trong gia đình, trong dòng họ và đoàn kết trong thôn bản. Để có được sự đoàn kết đó, bản thân ông luôn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện nếp sống văn hóa trong thôn bản. Trong những năm qua, ông đã cùng với các ban trong thôn đã tham gia tốt công tác hòa giải ở thôn bản, đảm bảo an ninh trật tự ở thôn bản.

(Đồng chí Lê Khước – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại biểu Hồ Xan  tại Vĩnh Hà – Vĩnh Linh)

 
  Mặt khác,  ông cũng đã vận động bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tập tục mê tín dị đoan. Động viên, giáo dục con cháu học hành chăm ngoan, hiếu thảo và không vi phạm pháp luật. Ông cũng luôn gần gũi với bà con trong bản tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, phát hiện và kịp thời giải quyết ổn định những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân đảm bảo khối đoàn kết trong thôn bản.
Đối với công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, ông đã gương mẫu thực hiện là người có uy tín làm kinh tế giỏi. Tích cực vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm gương cho bà con làng bản noi theo…
  Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia, của tỉnh về « Xây dựng nông thôn mới ». Ông luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện thành công mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
Những năm qua, bản thân ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi việc; có tinh thần tương thân, tương ái, hiểu rõ tâm tư và nguyện vọng của bà con nên được bà con tín nhiệm, nghe theo.
Đại biểu Hồ Xan là 02/248 người có uy tín trong đồng bào DTTS được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.
  Ngày 02 và 03 tháng 12 năm 2013, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho 02 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả bài viết: Hoàng Văn Tiến

Nguồn tin: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: dân tộc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn