Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Chủ trương & Chính sách
Tin Quyết định mới

Thứ sáu - 23/06/2017 15:08
 
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
  Ngày 22/5/2017, Ủy ban Dân tộc có Thông tư số 02/2017/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướ`ng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Thông tư quy định cụ thể về: phạm vi, đối tượng áp dụng; hỗ trợ đất ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt, hỗ trợ bố trí sắp xếp ổn định dân cư, hỗ trợ tín dụng ưu đãi; tổ chức thực hiện.
Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, xác định đối tượng, tổng hợp nhu cầu vốn, xây dựng đề án thực hiện chính sách báo cáo UBND tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc thẩm định trước khi phê duyệt.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 07/7/2017.
Xem Thông tư tại đây.

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và mien núi giai đoạn 2016-2020
  Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trên vùng dân tộc miền núi Quảng Trị có 47 xã thị trấn, trong đó: 6 xã, thị trấn thuộc khu vực I; 15 xã, thị trấn thuộc khu vực II, 26 xã thuộc khu vực III. Cũng tại Quyết định này có 213 thôn ĐBKK trong đó: 29 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II, 184 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực III.
Quyết định này thay thế Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Uỷ ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III, thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 và Quyết định Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Uỷ ban Dân tộc về điều chỉnh xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi.
Xem Quyết định tại đây.

Quảng Trị có 29 xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 -2020:
Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; trong đó: Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 2 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa.
Theo Quyết định, tỉnh Quảng Trị có 29 xã thuộc 4 huyện cụ thể như sau: Huyện Đakrông có 09 xã: A Bung, A Ngo, A Vao, Ba Nang, Đakrông, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, Hướng Hiệp; Huyện hướng Hóa có 16 xã: A Dơi, A Xing, A Túc, Xy, Ba Tầng, Thanh, Thuận, Hướng Lộc, Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Phùng, hướng Tân, Húc, Tân Thành; Huyện Vĩnh Linh có 2 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê; Huyện Gio Linh có 02 xã: Linh Thượng, Vĩnh Trường;
Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017.
Xem quyết định tại đây.

Tác giả bài viết: Võ Văn Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn