Đăng nhập

Trang nhất » Trang chủ » Chủ trương & Chính sách
Ghi nhận từ công tác dân tộc và chính sách dân tộc ở Đakrông

Thứ ba - 24/09/2013 11:27
           Đakrông là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số: Vân Kiều và Pa Cô. Cùng với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được triển khai một cách đầy đủ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như nông , lâm nghiệp, công nghiệp giao thông vận tải, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh... và đã đạt được những kết quả đáng mừng, góp phần từng bước nâng cao đời sống của người dân và làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn miền núi.
          Một trong những thay đổi lớn nhất ở huyện miền núi Đakrông sau hơn 16 năm thành lập đó là cơ sở hạ tầng  kỷ thuật ở các xã từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất đời sống của người dân địa phương nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đến nay, toàn huyện Đakrông đã được đầu tư xây dựng hơn 200 công trình thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng hơn 3. 000 nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho phần lớn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hỗ trợ khai hoang 450 ha đất sản xuất cho gần 1.800 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có đất sản xuất. Trên lĩnh vực nông lâm nghiệp, từ nguồn lực của các chương trình dự án đã hỗ trợ cho nhân dân hơn 30 tấn giống cây trồng các loại như lúa, ngô, lạc, đậu xanh; hơn 1 triệu giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả, hơn 1.150 con gia súc và 15 tấn thức ăn cho gia súc, hàng trăm chiếc máy cày, dụng cụ sản xuất và vật dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã hỗ trợ tích cực cho người dân các địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT, đưa kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phong trào trồng rừng phát triển mạnh mẽ, đến nay toàn huyện đã trồng được gần 4.200 ha rừng tập trung, 260 vạn cây phân tán, từng bước khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần XĐGN bền vững. Thực hiện chính sách ưu đãi của nhà nước, đã có hàng ngàn lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh  với tổng dư nợ trên 134 tỷ đồng, trong đó có hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được sử dụng nguồn vốn với lãi suất 0% với tổng dư nợ 1,5 tỷ đồng.
          Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo QĐ 112 của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho gần 1000 lượt con em hộ nghèo theo học các lớp mẫu giáo, các trường phổ thông; Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện  với nhiều hình thức phong phú nhằm từng bước nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác khai sinh miễn phí đã thực hiện cho hơn 10.000 trường hợp, giảm bớt tình trạng trẻ em sinh ra không được khai sinh trên địa bàn, thực hiện đăng ký kết hôn miễn phí cho hơn 3.200 trường hợp. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số cũng được đặc biệt chú trọng.
          Phải khẳng định rằng, các chính sách dân tộc ở huyện Đakrông đã thể hiện sự quan tâm to lớn của đảng và nhà nước đối với vùng miền núi nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, đã tạo ra nguồn lực, động lực phát triển vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, đời sống mọi mặt của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, các hộ đói triền miên trước đây được xóa hẳn. Cũng từ việc thực hiện chính sách dân tộc mà vấn đề dân chủ ở cơ sở cũng được phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường củng cố, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số ở Đakrông ngày càng tin tưởng và đồng thuận cao với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
          Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc ở Đakrông trong những năm qua vẫn còn những khó khăn tồn tại nhất định như: Địa bàn vùng dân tộc trong huyện rộng lớn, địa hình chia cắt phức tạp, đồng bào các dân tộc sống phân tán nên ít cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, phúc lợi xã hội. Kinh tế kém phát triển, mang nặng tự cung tự cấp. Trình độ dân trí của người dân còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân về vấn đề dân tộc, công tác dân tôc và chính sách dân tộc được chưa được sâu sắc, toàn diện.
          Phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại trước mắt, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đakrông nói riêng nguyện đòan kết một lòng quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Đakrông ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, các dân tộc thiểu số ở Đakrông xứng đáng được mang họ của Bác Hồ kính yêu./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ái Hợi-Trưởng phòng Dân tộc huyện Đakrông

Nguồn tin: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn