Đăng nhập
Trang nhất » Trang chủ
Tưng bừng lễ hội A Riêu Ping

Tưng bừng lễ hội A Riêu Ping

Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Trong 3 ngày từ 7- 9/8, tại thôn A Đăng, xã Tà Rụt huyện Đakrông đã tổ chức lễ hội Ariêu Ping.

Tổ chức điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số từ ngày 01/10/2019

Tổ chức điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của  53 dân tộc thiểu số từ ngày 01/10/2019

Điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tạo nguồn dữ liệu, số liệu cập nhật phục vụ cho việc tham mưu, hoạch định chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc điều tra thực trạng kinh tế – xã hội 53 dân tộc thiểu số được tổ chức 5 năm 1 lần. Đây là lần thứ 2 tổ chức thực hiện điều tra.