Đăng nhập
Trang nhất » laws
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
2083/KH-UBND 09/06/2015

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021 tỉnh Quảng Trị

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
07/2014/TTLT-UBDT-BNV 22/12/2014

Thông tư liên tịch 07/2014/TTLT-UBDT-BNV của ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Tải về
1249A/CTPH-UBDT- BTP 13/11/2014

Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020

Tải về
56/2013/QĐ-TTg 07/10/2013

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 18/2011/QĐ-TTG ngày 18 tháng 3 năm 2011 của thủ tướng chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong DBTS

Tải về
79/QĐ-BDT 19/08/2013

V/v ban hành quy chế làm việc của Ban Dân tộc

Tải về
224/QĐ-CT 19/02/2013

V/v công bố thục tục hành chính được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc.

Tải về
47/KH-TN 05/02/2013

Triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên Ban Dân tộc, giai đoạn 2012-2020

Tải về