Đăng nhập
Trang nhất » laws
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
128/QĐ-BDT 22/09/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tải về
24/QĐ-BDT 03/04/2013

Quyết định V/v thành lập Ban biên tập, Tổ chuyên môn - kỷ thuật phục vụ Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc

Tải về
79/QĐ-BDT 19/08/2013

V/v ban hành quy chế làm việc của Ban Dân tộc

Tải về