Đăng nhập
Trang nhất » laws
Tên / Số / ký hiệu : BM01/BDT
Về việc / trích yếu

Biểu mẫu xác định xã - thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 thuộc CTMTQGGNBV giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành 15/01/2019
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Văn xã
Người ký duyệt TTg
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 83 Tải về
Nội dung chi tiết
Đề nghị các Huyện tổng hợp biểu mẫu của các xã, thôn trên bảng tính exel. Mỗi xã - thôn nằm trên 1 sheet riêng lẽ và đặt tên xã - thôn trùng với tên sheet để báo cáo trung ương tổng hợp.