Đăng nhập
Trang nhất » laws
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
CT135/BM 05/07/2019

Đề cương báo cáo đánh giá sơ kết CT135 giai đoạn 2016-2020

Tải về
02/2018/TT-UBDT 14/03/2019

Biểu mẫu Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Tải về
BM01/BDT 15/01/2019

Biểu mẫu xác định xã - thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 thuộc CTMTQGGNBV giai đoạn 2016-2020

Tải về
959/QĐ-UBND 11/05/2018

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tải về
180/QĐ-UBDT 03/04/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBDT

Tải về
75/TB-BDT 07/02/2018

lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc năm 2018

Tải về
614/TB-BDT 25/12/2017

Thông báo về việc công khai bảng kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Tải về
549/BC-BDT 17/11/2017

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Tải về
456/BDT-KHTH 09/10/2017

CV hướng dẫn công tác báo cáo chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Tải về
140/QĐ-BDT 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tải về