Đăng nhập
Trang nhất » laws
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
959/QĐ-UBND 11/05/2018

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tải về
180/QĐ-UBDT 03/04/2018

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBDT

Tải về
75/TB-BDT 07/02/2018

lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc năm 2018

Tải về
614/TB-BDT 25/12/2017

Thông báo về việc công khai bảng kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Tải về
549/BC-BDT 17/11/2017

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Tải về
456/BDT-KHTH 09/10/2017

CV hướng dẫn công tác báo cáo chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Tải về
140/QĐ-BDT 29/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tải về
128/QĐ-BDT 22/09/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Tải về
24/QĐ-BDT 03/04/2013

Quyết định V/v thành lập Ban biên tập, Tổ chuyên môn - kỷ thuật phục vụ Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc

Tải về
79/QĐ-BDT 19/08/2013

V/v ban hành quy chế làm việc của Ban Dân tộc

Tải về