Đăng nhậpTưng bừng lễ hội A Riêu Ping

Tưng bừng lễ hội A Riêu Ping

Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, Trong 3 ngày từ 7- 9/8, tại thôn A Đăng, xã Tà Rụt huyện Đakrông đã tổ chức lễ hội Ariêu Ping.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức công bố dự thảo kết luận thanh tra tại UBND huyện Đakrông

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức công bố dự thảo kết luận thanh tra tại UBND huyện Đakrông

Ngày 24/7/2017 tại UBND huyện Đakrông, Ban Dân tộc tổ chức thông qua dự thảo Kết luận Thanh tra theo Quyết định số 20/QĐ-BDT ngày 8/5/2017 của Trưởng Ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản ĐBKK tại Quyết định 755/QĐ-TTg giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn huyện Đakrông.