Dự thảo văn bản QPPL "Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị" xin ý kiến góp ý của các tổ chức, đơn vị và cá nhân (Toàn văn dự thảo đăng tải ở mục DỰ THẢO VĂN BẢN)

Ngày chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Gương điển hình tiêu biểu
dai-hoi-dai-bieu-cac-dtts-tinh-quang-tri-lan-thu-iii-tiep-tuc-thuc-hien-hieu-qua-cac-chinh-sach-dan-toc

Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Trị lần thứ III: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Với chủ đề “Các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” ngày 18/10, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Trị lần thứ III năm 2019 đã được tổ chức. Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.