Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

  • Địa chỉ: 36 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
  • Số điện thoại: (+84) 233 3 854 079
  • Email: bandt@quangtri.gov.vn

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !