NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TUẦN 8

(Từ ngày13/02 đến ngày 17/02 )

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thứ 2

13/02

 

Sáng

 

7h15':Giao ban công tác tuần

Hội trường Ban Dân tộc

 

Chiều

 

Công tác chuyên môn

 

Thứ 3

14/02
Sáng 8h00' Trưởng Ban họp Ban đại diện ngân hàng CSXH Ngân hàng CSXH

 

Chiều

 

 Công tác chuyên môn

 

Thứ 4

15/02

 

Sáng

 

Tiếp công dân định kỳ

 

Phòng họp tầng 2

 

Chiều

 

Công tác chuyên môn

 

Thứ 5

16/02

 

Sáng

 

Công tác chuyên môn

 

 

 

Chiều

 

Công tác chuyên môn

 

Thứ 6

17/02

 

Sáng

 

 

Công tác chuyên môn

 

 

 

Chiều

 

Công tác chuyên môn