CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Theo nội dung của Chương trình MTQG, Hội LHPN Việt Nam tham gia nghiên cứu và xây dựng vào Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng nội dung hoạt động của Dự án gồm 4 nhiệm vụ chính, đó là: Nâng cao kiến thức và kỹ năng, năng lực thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết cho cán bộ, phụ nữ, nam giới và cộng đồng vùng DTTS và miền núi; Xây dựng các mô hình nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS; Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung các chính sách có liên quan đến bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong tự quản và phát triển cộng đồng.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý cụ thể cho từng nội dung mà Hội LHPN Việt Nam xây dựng. Đồng thời, đề xuất thêm mục quan tâm đến sức khỏe sinh sản vị thành niên; điều chỉnh lại một số nội dung bị chồng chéo đối với đối tượng là người DTTS và dân tộc rất ít người; sửa đổi, bổ sung, làm mới lại số liệu về địa giới hành chính cấp xã, thôn, bản vùng DTTS sau khi đã sáp nhập...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa, ghi nhận những góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị UBDT rà soát lại các dự án tránh chồng chéo; có báo cáo đánh giá về lồng ghép giới trình Quốc hội; cung cấp các số liệu rà soát mới nhất về vùng DTTS và miền núi để Hội LHPN Việt Nam hoàn thiện các nội dung của Dự án.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải đánh giá cao những nội dung trong Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN Việt Nam đã đề xuất. Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Hội LHPN Việt Nam thường xuyên trao đổi trực tiếp với UBDT về các nội dung của Dự án, đảm bảo tính thống nhất giữa 2 bên, từ đó hoàn thiện hồ sơ gửi về UBDT đúng thời gian quy định.

(Copy từ cema.gov.vn)