HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-BDT ngày 29/4/2020 của Ban Dân tộc về Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020, trong các ngày từ 26/5/2020 đến 18/6/2020, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khóa tập huấn Kỹ năng tuyên tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khóa tập huấn được tổ chức tại địa bàn cơ sở theo phân vùng trung tâm cụm xã với 10 lớp/550 học viên gồm các thành phần trong cộng đồng thôn bản: Trưởng thôn/Bí thư Chi bộ, Chi Hội Phụ nữ, người có uy tín/Trưởng dòng họ và các đối tượng là vợ hoặc chồng đã kết hôn tảo hôn. Huyện Hướng Hóa tổ chức 04 lớp tại xã Hướng Tân (gồm xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Linh), xã Thuận (gồm xã Thuận, Hướng Lộc, Tân Lập, Lao Bảo), xã Lìa (xã mới sáp nhập từ xã A Xing, A Túc), xã A Dơi (gồm xã A Dơi, Xy, Ba Tầng); huyện Đakrông tổ chức 04 lớp tại xã A Ngo (gồm xã A Ngo, A Bung), Tà Rụt (gồm xã Tà Rụt, A Vao, Húc Nghì), Đakrông (gồm xã Đakrông, Tà Long, Ba Nang), thị trấn KrôngKlang (gồm thị trấn KrôngKlang, Hướng Hiệp, Mò Ó); huyện Gio Linh tổ chức 01 lớp tại xã Linh Trường (gồm xã Linh Trường, xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê huyện Vĩnh Linh); huyện Vĩnh Linh tổ chức 01 lớp tại xã Vĩnh Ô.


Với phương pháp “lấy người học làm trung tâm”, ở mỗi lớp tập huấn học viên tập trung vào các nội dung thực hành: Thảo luận nhóm xác định nguyên nhân cụ thể về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã và đang xảy ra trên thực tế tại cộng đồng thôn bản, biện pháp ngăn ngừa, hạn chế để giảm thiểu tối đa trong thời gian đến. Theo hình thức giả định đối với từng vụ việc xảy ra, học viên được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động phù hợp tại cộng đồng như tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua cuộc họp thôn bản, vận động đối với cá nhân, gia đình và nhóm đối tượng. Đặc biệt với phương pháp “dùng đối tượng vận động đối tượng”, sử dụng thanh thiếu niên đã kết hôn tảo hôn tuyên truyền những tác hại của việc kết hôn tảo hôn, vận động thanh thiếu niên trong độ tuổi kết hôn “nói không với  tảo hôn” đã để lại nhiều ấn tượng, thay đổi một cách cơ bản phương pháp truyền thông một chiều trong thời gian qua. Kết thúc ở mỗi lớp học, học viên đã nắm bắt được nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về Triển khai, thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020” hậu quả của việc kết hôn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bày tỏ với kỹ năng tuyên truyền, vận động đã được tập huấn sẽ áp dụng trong thực tế để chung tay cùng với cộng đồng giảm thiểu tối đa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số./.

 

Tin và ảnh: Đinh Văn Nhân