TIN TỨC SỰ KIỆN

    Ngày 20/5/2022, tại Hội trường Ban Dân tộc, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2022-2025. 

    Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Bến - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đồng chí Cáp Kim Thánh - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo và đại diện các ban, phòng chuyên môn trực thuộc.

    Theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị, đồng chí Hồ Thị Minh - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Dân tộc - trình bày Báo cáo tổng thể nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các đơn vị tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Nội dung trọng tâm của Chương trình tập trung đồng thời hai nhiệm vụ: phối hợp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, các hoạt động có liên quan trong phạm vi lĩnh vực công tác dân tộc và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành đang có hiệu lực thi hành giai đoạn 2021-2025; phối hợp triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án đã được phân công tổ chức thực hiện tại Quyết định về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XVII tỉnh Đảng bộ.