TIN TỨC SỰ KIỆN

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại thành phố Đông Hà, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiêu quả thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung”.

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Dân tộc thiểu số, đại diện Ban Dân tộc các tỉnh khu vực miền Trung. Về phía tỉnh có các sở ngành liên quan: Ban Dân tộc, Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Dân tộc hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, 20 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS đại diện cho 191 người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Đ/c  Lưu Xuân Thủy - Vụ trưởng Vụ DTTS - Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện

chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021


   Tại Hội thảo, đại biểu các tỉnh đã đánh giá vai trò và quá trình thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn 2011 - 2022. Cụ thể: qua 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua những người có uy tín để phát động, triển khai thực hiện các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng đời sống mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác Dân tộc thông qua đội ngũ những người có uy tín để nắm bắt, triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Các ngành Công an, Quân đội, Biên phòng thông qua đội ngũ những người có uy tín để nắm bắt tình hình cơ sở, phát động và triển khai các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, quốc phònginh thần và biểu dương, khen thưởng đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, cấp Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Quảng Trị…  

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay qua đánh giá các chính sách đã thực hiện so với thực tế, các ý kiến phát biểu của các đại biểu các tỉnh và đặc biệt là ý kiến phát biểu của một số đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy: Việc thực hiện chính sách cấp báo đối với người có uy tín còn nhiều hạn chế do người có uy tín đa số tuổi cao, việc khai thác thông tin báo chí còn nhiều hạn chế; chính sách tham quan, học tập kinh nghiệm đối với người có uy tín đang được thực hiện với quy mô nhỏ, trong khi đó số lượng người có uy tín của tỉnh khá đông; nhu cầu được tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền người dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn là cần thiết.