TIN TỨC SỰ KIỆN

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động thường niên của Khối thi đua Các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước về Văn hóa - Xã hội và để triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do UBND tỉnh phát động, chiều ngày 25/3/2021, tại Ban Dân tộc, Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước về Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.


Đồng chí Lê Văn Quyền, Trưởng Ban Dân tộc phát động thi đua năm 2021

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác Thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối (Ban Dân tộc, Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền Thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh).

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quyền, Trưởng Ban Dân tộc đại diện đơn vị Trưởng khối năm 2021 đã phát động thi đua trong Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội với chủ đề hành động năm 2021 của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”, đồng thời cũng nhấn mạnh các đơn vị trong Khối thi đua tập trung triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Kết luận số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các nội dung thi đua các đơn vị đã đăng ký trong năm 2021.


Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa – Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021

Thống nhất và hưởng ứng các nội dung phát động thi đua, trên tinh thần đoàn kết, phối hợp, quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, các đơn vị trong Khối các cơ quan tham mưu và quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội đã nhất trí và thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Bài và ánh: Trần Thị Nguyệt