TIN TỨC SỰ KIỆN

Hội nghị cán bộ công chức năm 2022

   Ngày 23/4/2022, tại Hội trường Ban Dân tộc, Lãnh đạo Ban và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm 2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.


Toàn cảnh Hội nghị CBCC năm 2022

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022; Báo cáo thu chi tài chính của cơ quan và công đoàn, báo cáo hoạt động của ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021; Bầu được ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức của Ban, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Thay mặt Lãnh đạo Ban, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng Ban đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và phát động thi đua đến toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, quyết tâm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Ban và Công đoàn Cơ sở Ban Dân tộc; giữa Lãnh đạo các Phòng chức năng. Cam kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc phát động.Đại diện Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo Công đoàn cơ sở ký giao ước thi đuaLãnh đạo các Phòng chức năng ký giao ước thi đua

  Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà – Trưởng Ban Dân tộc đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở những cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiệm vụ UBND tỉnh giao; chương trình công tác trọng tâm của đơn vị, quyết tâm phấn đấu thực hiện công việc của năm 2022 ngay từ đầu năm, tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Trong đó tập trung thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 làm tiền đề cho những năm tiếp theo.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đã thành công tốt đẹp. Cũng tại Hội nghị này các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2021 được tặng bằng khen, khen thưởng, biểu dương./.


      Lãnh đạo tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc


         Lãnh đạo tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc

 

 

Lãnh đạo tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắcTác giả: Mai Hương