HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Ban Dân tộc, Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) và Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh (Hội NKT, NNDC, BTNKT, BVQTE tỉnh), vào các ngày 21 và 25 tháng 2 năm 2020, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các Hội thảo nhằm triển khai kế hoạch năm 2020 cho Dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông”.

           

        Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện các xã triển khai thí điểm hỗ trợ đất cho người dân trình bày phương pháp thực hiện và kết quả đạt được. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tiếp cận, sử dụng đất ở, đất nông nghiệp của các hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, Hội thảo đã thống nhất kế hoạch hỗ trợ san tạo đất ở và đất sản xuất nông nghiệp và phương pháp phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Dự án “Thúc đẩy tiếp cận đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình có người khuyết tật đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông” đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 với tổng kinh phí 100.000 EUR (tương đương 2.611.000.000 VNĐ) do Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tài trợ thông qua Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam. Thời gian triển khai Dự án trong 2 năm (2019 và 2020) tại địa bàn 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông. Năm 2019, các đơn vị, địa phương liên quan đã thực hiện các bước khởi động Dự án, khảo sát thực trạng tiếp cận đất ở, đất nông nghiệp của các hộ gia đình có người khuyết tật trên địa bàn. Năm 2020, Dự án sẽ thực hiện 10 hoạt động can thiệp với nguồn kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng và dự kiến sẽ kết thúc dự án vào tháng 12/2020.

                                                                                   Tin, ảnh: Hữu Tiến