HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH

    Thông qua hoạt động đầu tư đã góp phần giải quyết những khó khăn cho người dân về vấn đề giao thông đi lại, đặc biệt vào mùa mưa lũ, khắc phục những khó khăn về vấn đề giao thương của người dân trong thôn đối với các thôn lân cận cũng như các hoạt động trong toàn xã. Để từ đó góp phần quan trọng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.


    Về mặt xã hội, hoạt động này đã góp phần tạo sự thuận tiện cho người dân trong việc tiếp xúc các dịch vụ y tế, giáo dục; giao lưu văn hoá văn nghệ, đảm bảo cho học sinh đi học trong mùa mưa lũ, người dân đi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh được nhanh chóng, khả năng tiếp cận và trao đổi thông tin một cách dễ dàng, thuận lợi đi lại trong việc sản xuất nương rẫy, giải phóng được sức lao động và giảm bớt gánh nặng cho người lao động trong quá trình tham gia sản xuất, đặc biệt là phụ nữ; đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí trong lao động; hạn chế các đơn vị thu mua nông sản ép giá người dân.... Việc học hành của các cháu khi đi học ở tuyến huyện hoặc khu vực trung tâm xã được thuận lợi.    Có thể nói, việc đầu tư các công trình đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong vùng dự án, cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ...

     Qua đó, có thể khẳng định nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Ai Len đã phát huy vai trò hết sức tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh nhà./.

                                                              Tác giả: Nguyễn Thế Minh Đức