HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH

Từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len, rất nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương miền núi.

Trong năm 2020, tỉnh Quảng Trị được tiếp nhận và sử dụng 9.096 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len để triển khai xây dựng 10 công trình hạ tầng, quy mô nhỏ tại 10 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. Trong đó, có 04 công trình đường giao thông, 04 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng và 02 công trình nhà văn hóa. Các công trình hiện nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con vùng miền núi.

Công trình đường giao thông Khe Thúc, thôn Thúc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh là tuyến đường nối liền giữa khu dân cư với khu sản xuất, nhiều năm trước đây tuyến đường này chỉ là đường mòn ven suối, mặt đường có nhiều đá gồ ghề gây khó khăn cho bà con trong việc đi lại và phát triển sản xuất; Do nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn chế, trong khi ngân sách huyện, xã không thể đáp ứng để đầu tư. Năm 2020, từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len đã đầu tư cho xã Vĩnh Ô công trình đường bê tông xi măng nối từ khu dân cư ra khu sản xuất của thôn Khe Thúc với tổng vốn đầu tư 1 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô cho biết, trước đây tuyến đường này giao thông đi lại rất khó khăn và bị chia cắt khi mùa mưa lũ, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của bà con rất vất vả. Từ ngày con đường được bê tông kiên cố bà con đi lại thuận lợi, việc vận chuyển hàng hóa của bà con cũng đỡ vất xã, khó khăn hơn.


Công trình đường giao thông thôn Khe Thúc, thôn Thúc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh

Công trình đường giao thông nông thôn Tân Linh, xã Hướng Tân cũng được xây dựng bằng bê tông xi măng với tổng mức vốn đầu tư 1 tỷ đồng, tuyến đường này sau khi hoàn thành đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn tại nơi đây, bà con trong thôn rất phấn khởi và vui mừng, việc đầu tư công trình góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho thôn Tân Linh nói riêng và xã Hướng Tân nói chung.