Hoạt động của Chi bộ

Tại sinh hoạt tư tưởng dưới cờ ngày 06/6/2022,  Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức trao tặng Giấy khen cho đảng viên đạt giải tại cuộc thi viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức.


Đồng chí Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Chi bộ trao tặng Giấy khen cho cá nhân đạt giải

                                                                                     Ảnh: Trần Tuấn Đức

Sau hơn 2 tháng phát động, Chi bộ Ban Dân tộc đã lựa chọn 02 bài có chất lượng trong tổng số các bài tham gia dự thi gửi Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tác phẩm “Nhận diện mũi tấn công thâm độc của các thế lực thù địch vào vùng dân tộc thiểu số, biên giới để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam” của đồng chí Mai Thị Thu Hương, được Ban Tổ chức trao giải A cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Chi bộ đã biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của các đồng chí tham gia cuộc thi; thành tích đạt được là vinh dự của cá nhân những cũng đóng góp tích cực đến tập thể chi bộ Ban Dân tộc; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực công tác của mình để hiến kế, đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.

                                                                                     Tác giả: Lê Bá Thụy