TIN TỨC SỰ KIỆN

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, ngày 16/9/2022  tại UBND huyện Vĩnh Linh, Ban Dân tộc tiến hành công bố Quyết định số 78/QĐ-BDT ngày 05/9/2022 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về việc thanh tra kết quả thực hiện chính sách đặc thù theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Chương trình 135 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

       Dự buổi công bố, về phía Ban Dân tộc có bà Hồ Thị Minh - Phó Trưởng Ban Dân tộc cũng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 78/QĐ-BDT; Về phía UBND huyện Vĩnh Linh có ông Nguyễn Thiên Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện một số Phòng, Ban chuyên môn và UBND các xã liên quan. 

       


Ảnh: Ông Lê Bá Thụy– Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

       

 Ông Lê Bá Thụy, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình làm việc; công bố Quyết định thanh tra và Kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

 

 

  Ảnh: Ông Nguyễn Thiên Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh phát biểu tại buổi công bố

   

Ông Nguyễn Thiên Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu thống nhất với nội dung cuộc thanh tra, kế hoạch của Đoàn thanh tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị được thanh tra chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn; phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch làm chủ trì và là đầu mối để thuận tiện cho Đoàn liên hệ làm việc.