TIN TỨC SỰ KIỆN

Năm 2020, tình hình đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân nói chung và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị nói riêng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, quyết liệt, kịp thời của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định cuộc sống.