TIN TỨC SỰ KIỆN

Ngày 17/5/2022 tại xã Đakrông, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh (BĐD HĐQT-NHCSXH) do đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng Ban Dân tộc - thành viên BĐD HĐQT-NHCSXH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đakrông về các hoạt động tín dụng chính sách và công tác triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Trần Đức Xuân Hương - Giám đốc NHCSXH tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đăng Sơn PCT UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Về phía xã có đồng chí Hồ Văn Dưm - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Hồ Thanh - Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các tổ vay vốn.Đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng Ban Dân tộc - thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phát biểu


Qua nghe báo cáo tình hình hoạt động tín dụng và công tác tổ chức thực hiện của xã Đakrông cũng như báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng chí Trưởng đoàn đánh giá cao về những cố gắng của địa phương trong công tác triển khai các chủ trương, chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để thực hiện giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân; góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn.

Hoạt động tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp người dân có thêm việc làm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Thống kê ban đầu cho thấy đã có nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: có 4.023 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; Hỗ trợ vốn để xây dựng 1.399 công trình nước sạch; Tạo việc làm cho 345 lao động; Tạo điều kiện cho 26 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 171/171 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xếp loại tốt, không có tổ TK&VV xếp loại khá, trung bình, yếu kém và không có nợ bị xâm tiêu, chiếm dụng. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, sự hỗ trợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện và sự phối hợp tốt của các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ở các cấp.
Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn PCT UBND huyện - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phát biểu.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị cần phát huy những thành quả đạt được để thực hiện tốt chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong suốt quá trình tổ chức thực hiện. Mặt khác, cần vận dụng nhiều hình thức hướng dẫn, tuyên truyền phù hợp nhằm giúp cho người dân mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ngày một tốt hơn./.Một số hình ảnh về kiểm tra công tác giải ngân vốn tại cơ sở:Đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng Ban Dân tộc - thành viên BĐD HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh kiểm tra công tác giải ngân tại cơ sở