Đăng nhậpSáu mươi năm người Vân Kiều huyện Gio Linh mang họ Hồ của Bác

Sáu mươi năm người Vân Kiều huyện Gio Linh mang họ Hồ của Bác

Sau các hoạt động đã được thực hiện trong những ngày trước đó của Chương trình Kỷ niệm như tổ chức cắm trại nhà sàn truyền thống, trưng bày vật dụng sinh hoạt, giới thiệu nông phẩm, thi bắn nỏ, đi cà kheo, kéo co, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ cúng tế thần linh và cầu may theo nghi thức cổ truyền của người Vân Kiều; chiều ngày 16/6/2017 chính quyền và nhân dân xã Linh Thượng, xã Vĩnh Trường huyện Gio Linh đã long trọng tổ chức song hành Lễ kỷ niệm 60 năm ngày đồng bào Vân Kiều mang họ Hồ của Bác.

Thanh tra Ban Dân tộc công bố quyết định thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản ĐBKK

Thanh tra Ban Dân tộc công bố quyết định thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản ĐBKK

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-BDT ngày 19/12/2016 của Trưởng ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra chính sách dân tộc năm 2017. Ngày 16/5/2017, tại UBND huyện Đakrông Đoàn thanh tra Ban Dân tộc tiến hành công bố Quyết định số 20/QĐ-BDT ngày 8/5/2017 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị về việc thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản ĐBKK theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ươm nắng tới vùng cao

Ươm nắng tới vùng cao

Chuyện không phải bên lề cuộc sống, khi hằng đêm có nhiều người trẻ lắc lư trong điệu nhạc dejey dưới ánh đèn xanh đỏ chốn thị thành. Hoặc beer, hoặc karaoke, cafe và bao nhiêu hình thức giải trí hưởng thụ khác thì họ, 26 thành viên của nhóm Ươm nắng (tỉnh Quảng Trị) lại chắt chiu “từng giọt thời gian” lao động và tiết kiệm từng đồng tiền để “Ươm nắng tới vùng cao”. Để người nghèo ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có gói quà, tấm bánh, để trẻ ở vùng cao có quyển vở, cây bút đến trường. Những việc làm của họ khiến chúng ta phải đứng lại nhìn dù họ không cố níu chân.

 

Chủ trương & Chính sách

Tin Quyết định mới
Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/2/2015 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê côn tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tin Quết định mới
Giới thiệu văn bản mới
Thông báo xin ý kiến góp ý Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc"
Dự thảo chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh
Chính sách hổ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư
Điểm mới của Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg so với Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số
Điểm mới trong Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ “ Về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản (gọi tắt là thôn) đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2013 – 2015.